Ospravedlňujeme sa, Aktuálne prebieha rekonštrukcia nášho obchodu. Ďakujeme za pochopenie!

Regulátor AQUA24TF

AQUA 24TF s reguláciou teploty priestoru alebo teploty privádzaného vzduchu.

Regulátor slúži na ovládanie servopohonov ventilov a klapiek. Na snímanie teploty môže AQUA 24TF využiť vstavaný snímač teploty (regulácia podľa teploty v priestore) alebo svorky pre zapojenie ext. snímača teploty (regulácia podľa teploty v potrubí). Regulátor má svorky pre zapojenie ext. snímača (pre obmedzenie max. alebo min. teploty privádzaného vzduchu), jeden trojpolohový výstup 24V AC (pre riadenie servoventilu) a svorky pre hlásenie alarmu. Regulácia ohrevu je pulzná vďaka tzv. časovo úmernému riadeniu, čo znamená, že pomer medzi časom vypnutý/zapnutý je úmerný odchýlke požadovanej teploty.
Ak klesne teplota na snímači protimrazovej ochrany pod 10°C, regulátor začne otvárať servoventil zmiešavacieho uzlu. Ak klesne teplota na snímači protimrazovej ochrany pod 5°C, zopne poplachové relé, rozsvieti sa poplachová LED dioda a regulátor otvorí servoventil zmiešavacieho uzla na 100%.
Poznámka: AQUA 24TF je vhodná pre servopohony zmiešavacieho uzlu SUY-B (24V, 3-bodové riadenie), snímače teploty TG a protimrazový snímač TG-A130.
V prípade, že je zapojený iba jeden snímač, kaskádny faktor (CF) musí byť nastavený na 1 a obmedzenie minima (Min) nie je aktívne.

technické parametre

 Prívodné napätie 24V AC +/-10% V
Frekvencia 50/60 Hz
Spotreba energie Max 5 VA
Povolený rozsah okolitej teploty 0..50 °C
Povolená rel. vlhkosť, bez kondenzácie 90 %RH
Rozsah nastavenia teploty 0..30 °C
Kaskádny faktor (CF) 1..15
Trieda krytia 20 IP rozmery š 92mm v 150mm 45mm
Related Items


10% zľava na nákup!

Získajte 10% zľavu na nákup. Prihláste sa na odber noviniek.