Ospravedlňujeme sa, Aktuálne prebieha rekonštrukcia nášho obchodu. Ďakujeme za pochopenie!

Regulátor RTRE 3

5-stupňový transformátor pre ventilátory s napájacím napätím 230V a s vyvedenými tepelnými kontaktami TK 

RTRE je 5-stupňový transformátor pre ventilátory s napájacím napätím 230V a s vyvedenými tepelnými kontaktami TK. Otáčky ventilátora sa regulujú zmenou výstupného napätia pomocou prepínača na prednej strane transformátora. Transformátor je vybavený vstavaným relé tepelnej ochrany, ktoré preruší napájecie napätie ventilátora v prípade rozopnutia tepelných kontaktov TK vo vinutí motora. Relé neplní funkciu automatického reštartu. Sieťové napájanie ventilátora je možné znova zapnúť prepnutím prepínača do polohy „0" na dobu približne 10 sekúnd po dostatečnom ochladení motora.
Vstupné svorky na priestorový termostat RT prerušia napájacie napätie ventilátora pri prerušení obvodu. Pri dodávke transformátora sú svorky RT štandardne prepojené. Transformátor RTRE je vybavený výstupnými svorkami na 230V na pripojenie servopohonov uzatváracích klapiek, el. ohrievačov alebo iného externého zariadenia. Pri polohách prepínača 1 až 5 je na týchto výstupných svorkách vždy 230V. Len v polohe 0 alebo pri prerušení obvodu na svorkách RT a TK sú výstupné svorky bez napätia. Kontrolka na prednej strane signalizuje prevádzku transformátoru. Výmena poistiek je možná z vonkajšej strany. Obal vyrobený z plastu.

technické parametre:

Napätie 230 V
Fáza 1 ~
Frekvencia 50/60 Hz
Max. spotreba 110 W
Prúd 3 A
Trieda krytia 54 IP
šírka 105 mm výška 203 mm hĺbka 106mm 
Related Items


10% zľava na nákup!

Získajte 10% zľavu na nákup. Prihláste sa na odber noviniek.