Ospravedlňujeme sa, Aktuálne prebieha rekonštrukcia nášho obchodu. Ďakujeme za pochopenie!

Regulátor RTRD 7

5-stupňový transformátor pre ventilátory s napájacím napätím 400V a s vyvedenými tepelnými kontaktami TK

RTRD je 5-stupňový transformátor pre ventilátory s napájacím napätím 400 V a s vyvedenými tepelnými kontaktami TK. Otáčky ventilátora sa regulujú zmenou výstupného napätia pomocou prepínača na prednej strane regulátora. Je vybavený vstavaným relé tepelnej ochrany, ktoré preruší napájacie napätie ventilátora v prípade rozopnutia tepelných kontaktov TK vo vinutí motora. Relé neplní funkciu automatického reštartu. Sieťové napájanie ventilátora je možné znovu zapnúť prepnutím prepínača do polohy „0" na dobu približne 10 sekúnd po dostatočnom ochladení motora.
Vstupné svorky na priestorový termostat RT a protimrazovú ochranu FS prerušia napájacie napätie ventilátora pri prerušení obvodu. Pri dodávke transformátora sú svorky RT a FS štandardne prepojené. Obnovenie činnosti transformátora po rozpojení svoriek FS a RT je rovnaké ako pri prerušení obvodu s tepelnými kontaktami TK. Transformátor RTRD je vybavený výstupnými svorkami na 230V na pripojenie servopohonov uzatváracích klapiek, el. ohrievačov alebo iného externého zariadenia. Pri polohách prepínača 1 až 5 je na týchto výstupných svorkách vždy 230V. V polohe 0 alebo pri prerušení obvodu na svorkách RT, FS a TK sú výstupné svorky U1, V1, W1 a spínacia fáza L 230V bez napätia. Kontrolka na prednej strane signalizuje prevádzku transformátora. Výmena poistiek sa vykonáva z vonkajšej strany. Obal regulátora je vyrobený plastu. Napájecie napätie 400V, 50/60Hz

technické parametre:

 Napätie 400 V
Fáza 3 ~
Frekvencia 50/60 Hz
Max. spotreba 110 W
Prúd 7 A
Trieda krytia 21 IP
šírka 270 mm výška 323 mm hĺbka 172 mm 
Related Items


10% zľava na nákup!

Získajte 10% zľavu na nákup. Prihláste sa na odber noviniek.